Fortsatta problem med värmen

Fortfarande har ett stort antal lägenheter alldeles för låga temperaturer och både styrelsen och Primär betraktar den uppkomna situationen som ett katastrofläge. Felsökning pågår för fullt och det är tydligt att det inte är ett specifikt problem, utan många små som förvärrar varandra.

Vi vet nu att det finns minst en läcka på systemet, vilket kan förklara värmebortfallet i en del huskroppar – men inte alla. Skadade ventiler har orsakat problem på flera olika håll och det är möjligt att fler står att finna. Men varken rörmokare eller andra entreprenörer har hittills kunnat förklara varför en del av en slinga är varm medan såväl tidigare som senare delar av samma slinga är kall…

Tisdagen den 19/9 kommer även felsökning i ett antal lägenheter att genomföras. Mer information kommer när detta är genomfört.

Garagerenoveringen: nästa etapp

Vecka 37 kommer garaget att tvättas utvändigt för att sedan börja målas vecka 38. Torsdag den 14/9 måste därför parkeringsplatserna på den nedre delen av taket (platserna 349 t.o.m. 411) utrymmas mellan kl 8 och 16. Den övre delen av taket (platserna 412 t.o.m. 463) måste utrymmas fredag den 15/9, även där mellan 8 och 16. Det är mycket viktigt att bilarna är flyttade, så att entreprenören Alviks Måleri AB kommer åt att högtryckstvätta ytorna. (Vid fönster och andra öppningar sker tvättning för hand för att minska risken att bilar blir nedstänkta.)

Själva målningen ska inte behöva medföra att några platser behöver utrymmas. Observera att första målningen kommer att göras med en ljusare färg (uppmarkerad på utsidan av garaget) och först andra strykningen har rätt nyans.

Just nu pågår även en kompletterande skadekartering för att upptäcka sprickor som behöver impregneras så inte vatten läcker igenom. Dessa kommer att åtgärdas löpande och medför endast i undantagsfall att någon enstaka bil behöver flyttas.

Bland övriga arbeten kan nämnas byte av dörrar och ventilgaller i trapphusen samt byte av ett antal burfötter – dock inte alla som börjat rosta. Dessa arbeten kommer inte att påverka hyresgäster annat än marginellt.