Kontroll av brandvarnare – obehöriga kontrollanter

Personer som säger sig vilja kontrollera brandlarm och värme går på vårt område och ringer på. Se till att de inte kommer in i lägenheten då de försöker stjäla.  Be om legitimation. Ingen annan än vår fastighetsförvaltare kontrollerar sådant och aviserar alltid i förväg. Primärs hantverkare och alla övriga ska alltid legitimera sig i den händelse de vill komma in i lägenheter.