Nya stadgar på gång

De lagar som reglerar föreningens arbete har förändrats och våra stadgar måste därför anpassas till nyheterna. Du kan se styrelsens förslag på nya stadgar här – förändringarna är rödmarkerade.

Eftersom stadgeändringar ska godkännas vid två föreningsstämmor kommer styrelsen därför att kalla till extrastämma i mars. Kallelse kommer inom kort.

Skriv en motion till stämman!

Ordinarie föreningsstämma kommer som vanligt att hållas i maj. Till stämman kan alla medlemmar lämna in motioner, d.v.s. förslag som föreningsstämman röstar om. Det är ett bra tillfälle att påverka vad föreningen ska göra framöver, eftersom styrelsen måste följa stämmans beslut.

Din motion kan handla om vad som helst du tycker är viktigt. Tidigare motioner har t.ex. handlat om tak över entréerna till tvättstugorna, träd på kommunalgången, elstolpar i garaget och att begränsa hur länge en person får sitta i styrelsen.

Börja med en kort bakgrund till ditt förslag och avsluta motionen med ett yrkande: en tydlig mening som stämman kan rösta ja eller nej till. Motioner ska lämnas in i pappersform och vara underskriven av minst en medlem.

Senast onsdagen den 28/2 ska din motion vara styrelsen tillhanda. Du kan lämna den på jouren, i brevlådan på P27 eller direkt till någon i styrelsen.

Vill du veta mer eller få hjälp med att formulera din motion? Kom till styrelsejouren så hjälper vi dig.