Protokoll från extrastämma

Tack till alla er som kom till extrastämman den 12/4! Nu är protokollet justerat och du kan läsa det via denna länk samt på anslagstavlan i föreningslokalen.

Du kan även se det förslag till nya stadgar som stämman godkände här. På ordinarie föreningsstämma i maj är det detta förslag i sin helhet som kommer att behandlas.

Nytt torkskåp i grovtvätten har installerats

Det nya torkskåpet är av en annan typ än det förra, mera praktiskt och betydligt mer energisparande.
Läs instruktionen innan du använder det. Det är dock mycket enkelt:
1. På vänster sida tryck på önskad styrka på värmen
2. Värmen stängs av automatiskt när tvätten är torr.
3. Om du tycker att den inte är tillräckligt torr, se punkten 1.
4. Vill du av någon anledning stoppa torkningen tryck på STOP i 3 sekunder och motorn stannar. Fläkten går i ytterligare tre minuter.