Ändringar rörande festlokalen och övernattningsrummet

Från och med söndagen den 1/7 gäller följande:

  • Bokningen av festlokalen gäller från kl 12 dag 1 till kl 9.59 dag 2.
  • Bokningen av övernattningsrummet gäller från kl 15 ankomstdagen till kl 12 den sista övernattningen. I porten T25 och själva övernattningsrummet använder du din plastbricka.

För frågor gällande förändringarna, kontakta någon av stugvärdarna.

Sommartider

Styrelsens jour öppnar igen den 21 augusti. Under sommaren kan du kontakta styrelsen via e-post till: styrelsen.akallahojden@akalla. st eller genom att lägga en lapp i brevinkastet i föreningslokalen på Pargasgatan 27.

Även Primärs måndagsjour öppnar igen den 21 augusti. Behöver du komma i kontakt med en fastighetsskötare eller skriva kontrakt på garageplats etc. kan du komma till Pargasgatan 27 på tisdagar, klockan 13-14.

Portarna låses inte

På tidigare uppsatta lappar i våra portar har det stått att alla ytterdörrar skulle hållas låsta dygnet runt från och med den 15/6 -18.

Ett av de företag som har anledning att lägga något i våra brevinkast har dessvärre nu, sent omsider, sagt nej till detta. De kommer inte att acceptera ett system med nycklar och därmed faller idén med låsta portar dygnet runt.

Detta innebär att livet går vidare som vanligt och att alla ytterdörrar, precis som tidigare, låses klockan 18:00.

Stämmoprotokoll

Nu finns protokollet från föreningsstämman den 24/5 upplagt – du hittar det på den här länken. Tack till alla som deltog!

Containrar för grovsopor

Styrelsen kommer att ställa ut containrar för grovsopor lördagen den 16 och söndagen den 17 juni mellan kl 8 och 18. Endast för brännbart och blandat, dock inte hushållssopor, elmateriel, farligt gods, kartong, plast och glas.Passa på att slänga det du vill blir av med.

Portarna låses dygnet runt

Den 15/6 påbörjas ett försök med att hålla ytterdörrarna låsta dygnet runt som planeras att pågå till den 31/8.

Om du har hemtjänst eller andra personer som behöver komma in i din lägenhet regelbundet ansvarar du själv för att ge dem nycklar. Du kan beställa extra nycklar från Primär, enklast genom att besöka Primärs måndagsjour.

Styrelsen kommer att kalla till extrastämma i september för att besluta om portarna även fortsättningsvis ska hållas låsta.