Portarna låses dygnet runt

Den 15/6 påbörjas ett försök med att hålla ytterdörrarna låsta dygnet runt som planeras att pågå till den 31/8.

Om du har hemtjänst eller andra personer som behöver komma in i din lägenhet regelbundet ansvarar du själv för att ge dem nycklar. Du kan beställa extra nycklar från Primär, enklast genom att besöka Primärs måndagsjour.

Styrelsen kommer att kalla till extrastämma i september för att besluta om portarna även fortsättningsvis ska hållas låsta.