Portarna låses inte

På tidigare uppsatta lappar i våra portar har det stått att alla ytterdörrar skulle hållas låsta dygnet runt från och med den 15/6 -18.

Ett av de företag som har anledning att lägga något i våra brevinkast har dessvärre nu, sent omsider, sagt nej till detta. De kommer inte att acceptera ett system med nycklar och därmed faller idén med låsta portar dygnet runt.

Detta innebär att livet går vidare som vanligt och att alla ytterdörrar, precis som tidigare, låses klockan 18:00.