Sommartider

Styrelsens jour öppnar igen den 21 augusti. Under sommaren kan du kontakta styrelsen via e-post till: styrelsen.akallahojden@akalla. st eller genom att lägga en lapp i brevinkastet i föreningslokalen på Pargasgatan 27.

Även Primärs måndagsjour öppnar igen den 21 augusti. Behöver du komma i kontakt med en fastighetsskötare eller skriva kontrakt på garageplats etc. kan du komma till Pargasgatan 27 på tisdagar, klockan 13-14.