Bastu- och motionsavtal 2019

Du som idag använder föreningens bastu eller gym och inte vill fortsätta med detta under 2019 måste säga upp ditt avtal senast den 20/11! I annat fall kommer du att debiteras för ett helår på avin för kvartal 1 som skickas ut i december.

Enklast säger du upp avtalet genom att komma till styrelsens jour (varje helgfri måndag kl. 19-19.30 på Pargasgatan 27).