Träden på gång

De nya träden på kommunalgången kommer att planteras inom kort. Planteringsställena är utmarkerade sedan en tid.

Anledningen till fördröjningen är oklarheter om exakt var föreningens fiber är dragen: de ritningar som finns är inte tillräckligt precisa.