Mobila miljöstationen

Onsdagen den 23/1 kommer den mobila miljöstationen till Akalla (bakom ICA). Där kan du kasta en del av det som inte får lämnas i de containrar vi ställer upp för grovsopor, t.ex. färg, olja (även större mängder matolja), rengöringsmedel, mindre elektronik och batterier. Du kan läsa mer på denna länk.

I senaste Vi på Akallahöjden står det felaktigt att miljöbilen kommer först den 7/4. Det är den första söndagen som den kommer; vanligen stannar den här på vardagar.

Containrar för grovsopor den 11/1

Fredagen den 11/1 kommer containrar för insamling av grovsopor, inklusive granar, att ställas ut på vändplanen på Pargasgatan. De står över helgen och du kan slänga allting UTOM följande:

  • bygg-/renoveringsavfall
  • miljöfarligt avfall
  • elektronik
  • bildäck
  • vätskor
  • matrester och annat hushållsavfall

Förpackningar slängs som vanligt nere i återvinningsrummet.