Containrar för grovsopor den 11/1

Fredagen den 11/1 kommer containrar för insamling av grovsopor, inklusive granar, att ställas ut på vändplanen på Pargasgatan. De står över helgen och du kan slänga allting UTOM följande:

  • bygg-/renoveringsavfall
  • miljöfarligt avfall
  • elektronik
  • bildäck
  • vätskor
  • matrester och annat hushållsavfall

Förpackningar slängs som vanligt nere i återvinningsrummet.