Ventilationsåtgärder

För att förbättra luften i alla lägenheter påbörjas nu en storrengöring av hela ventilationssystemet. Det är mycket viktigt att du ger förvaltaren tillträde till din lägenhet på föreslaget datum. Alla ventilationkanaler i ett trapphus bör nämligen åtgärdas i följd. Vidare ska friskluftsintag och ventiler i lägenheterna rengöras, vid behov bytas eller borras upp.

Avisering sker senast två veckor innan arbetet ska utföras. Har du inte möjlighet att vara hemma ska du lämna nycklar enligt instruktion i aviseringen. För frågor, kontakta förvaltare Bertil Bergquist eller kom till förvaltarens jour, måndagar 18-20 på Pargasgatan 27.