Containrar för grovsopor

Fredagen den 17/1 kommer containrar att ställas ut, där du kan kasta dina grovsopor. Tänk på att du inte får kasta byggavfall, elektronik, miljöfarligt avfall, bildäck, vätskor eller hushållssopor i dem. Förpackningar slänger du som vanligt i återvinningsrummet. Du får inte heller ställa någonting bredvid containrarna. Försök gärna att dela det du slänger i mindre delar, så det tar mindre plats och det därför får plats mer saker.