BRF Akallahöjden bjuder in till Föreningsstämma

Den 11 juni 2020 blir det en annorlunda Föreningsstämma som inkluderar poströstning, fullmakt för fler än en och en stämma med högst 40 personer närvarande fysiskt i Akalla by.  Allt förklaras i ”Kallelse årsstämma 2020”. Dessutom kommer allt material som finns på vår hemsida att distribueras ut till er via brevinkasten 29-30 juni.

Material inför årsstämman finns att ladda ner här:

Kallelse årstämma 2020

Årsredovisningen

Uttalandebrev

Svar på motioner

Valberedningen

Poströstningsformulär