Covid-19 info

Jour och möten

Med utgångpunkt från Folkhäsomyndighetens rekommendationer och med omtanke om de boende har styrelsen Brf Akallahöjden beslutat genomföra följande ändringar.

 

  • Vi stänger den fysiska jouren för våra boende och hänvisar till styrelsens nya journummer 0708-766 360 och 0708-766 361 som bevakas under jourtid, helgfria måndagar, kl 19.00-20.00.

Ärende som kräver ett fysiskt möte kan efter behov bokas då.

Du kan också maila styrelsen.akallahojden@akalla.st

 

  • Styrelsens möten, budgetmötet, avtalsmöten och leverantörs­kontakter kommer att vara digitala möten. Det årliga ekonomi­mötet för boende kommer endast att presenteras i vårt informationsblad. Frågor kan ställas till styrelsen i samband därmed.

 

  • Lokalen, Pargasgatan 27, f n pausad för bokningar fram till och med den 15 nov, därefter avvaktar styrelsen Folkhälso­myndig­hetens rekommendationer.

De nya reglerna gäller med omedelbar verkan och kan förändras över dagen.