Praktiskt runt julen

Lite praktiska detaljer inför helgerna:

Julpapper sorteras som förpackningar och wellpappskartonger viks ihop. Vårt återvinningsrum är öppet kl 7-21.

Var försiktig med levande ljus och kontrollera gärna att dina brandlarm fungerar.

Den 23-24 januari beräknas en container vara på plats på Pargasgatan. Där kan du slänga din uttjänta julgran. Containern ska vara öppen dagtid, kl 10-18.

Nästa jourdag för styrelsen är den 11 januari efter juluppehållet. Uppkommer särskilt ömmande frågor som måste lösas innan dess går det att ringa/lämna meddelande på något av styrelsens jourtelefonnummer som finns uppsatta i varje port.

God Jul och Gott Nytt  År

tillönskas de boende på Akallahöjden

 

Boendeinfo

Nyss fick du i brevlådan tidningen ”Vi på Akallahöjden” som också innehöll  nyttiga bilagor: Boendeinfo, Ordningsföreskrifter samt Stadgar. Dessa dokument finns upplagda på hemsidan under rubrik Dokument.