Containrar för grovsopor

Lördag den 23/1 och söndag den 24/1 kommer containrar att finnas uppställda på vändplan Pargasgatan och Torneågatan för uppsamling av grovsopor. Här får du slänga t ex din uttjänta gran och andra grovsopor. Men du får inte slänga i batterier, elektronik, färg eller andra miljöfarliga sopor. Containrarna är öppna kl.10.00-18.00 bägge dagarna. Passa dessa tider – du får inte ställa något utanför containrarna – ingen annan ska behöva hantera det du slänger. Vänligen följ instruktionerna, tack.