Ett bättre bokningssystem

Vi har idag ett bokningssystem som inte längre hänger med i utvecklingen. De här systemen är idag så gamla att det börjar bli svårt att hitta reservdelar, och service- och reparationskostnaderna ökar. Vi kan inte uppgradera hårdvaran och mjukvaran utvecklas inte längre vilket innebär att vi är mycket begränsade i vilka tjänster vi kan ansluta för bokningar, kodlås för portar och framtida användning av t ex mobila appar. Till vårt bokningssystem är också kopplat tillträdesskydd med knappar för tillgång till våra gemensamma utrymmen som tvättstugor och garage. Våra kodlås är slitna och använder en gammal teknik med låg säkerhet, då knapparna kan kopieras utom vår kontroll. Det gör att vi nu tar ett helhetsgrepp och byter ut stora delar av vårt system. Med det draget få vi tillgång till nya bättre administrationsverktyg, bättre styrd säkerhet och ett system som är förberett för att kunna ansluta nya, moderna tjänster och utrustningar såsom mobila appar, kopieringsskyddade låsknappar samt kopplingar till andra system. Det här innebär ett större ingrepp under en mycket begränsad tid då vi kommer att behöva stänga tvättstugorna ett par dagar samt att alla kommer få nya låsknappar. Vi gör naturligtvis allt vi kan för att få det ska gå så smidigt som möjligt. Ingen tidplan är spikad i dagsläget men vi kommer att informera om vad som omfattas av förändringen, tillvägagångssätt, hur ni påverkas och tidpunkter i god tid innan arbetet påbörjas. Om du har frågor runt detta projekt, maila frågorna till adressen knappbyte@akallahojden.se.