Tvättstugetider

Det har varit lite krångel i systemet för tvättider. Nu ska detta vara rättat. Några pass som redan var inbokade efter den 14 sep har fått sina tider något justerade, se nedan.

Gällande tvättider är:

Tvättstugorna P11 och T35
3-timmarspass hela dagen
07-10, dock ej på söndagar
10-13
13-16
16-19
19-22

Tvättstugorna P36 och T27     
2-timmarspass förutom första passet som är 3 timmar
07-10, dock ej på söndagar
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22

Grovtvättstugan T27
4-timmarspass förutom första passet som är 3 timmar
07-10, dock ej på söndagar
10-14
14-18
18-22

Dessa bokningar blev berörda vid justering i systemet:
Ändrade tider för vissa lgh:

Tvättstuga T35
19/9 lgh 244, 12-14 ny tid 13-16

Tvättstuga P11
16/9 lgh 052, 20-22 ny tid 19-22
17/9 lgh 021, 20-22 ny tid 19-22
18/9 lgh 142, 20-22 ny tid 19-22
21/9 lgh 052, 18-20 ny tid 19-22