Tillgång till bastu/gym under 2022

Medlemmar som vill utnyttja vår bastu, vårt gym eller båda två skall anmäla detta senast den 1 november 2021 till Martin  Nylander på mnnr@akallahojden.se.
Sedan kommer en årsavgift på den första hyresavin i januari månad.
Årsavgiften är 600 kr per lokal eller 1000 kr för båda två.

Bredbandsavbrott 20/10 kl 9-13

De bredbandsavbrott som vi har råkat ut för i veckan berodde på att ”Core-switchen stannade pga minnesfel” meddelade Bahnhof.
Onsdag den 20/10 kl 9-13 kommer övriga switchar att servas och då blir det ytterligare något avbrott.

Filmning av avlopp i några portar

I föreningens underhållsplan för 2021 fastställs att vi skall filma en del av avloppen i år. Detta ska ske vecka 43-45. De lägenheter som berörs kommer att aviseras veckan innan filmning ska ske. Följande portar berörs.  V=vänster och  H= höger när man står vänd mot porten.
Vecka 43: P12H + P30H samt T27V + T19H
Vecka 44: P40H + P42V samt T35V + T9H
Vecka 45: P15V