Tillgång till bastu/gym under 2022

Medlemmar som vill utnyttja vår bastu, vårt gym eller båda två skall anmäla detta senast den 1 november 2021 till Martin  Nylander på mnnr@akallahojden.se.
Sedan kommer en årsavgift på den första hyresavin i januari månad.
Årsavgiften är 600 kr per lokal eller 1000 kr för båda två.