Träffa valberedningen 24 januari kl 18-20

Valberedningen söker medlemmar som kan vara med i styrelsen för brf Akallahöjden. Vi vill att styrelsen ska bestå av människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och kunskaper. Att sitta i en föreningsstyrelse är i sig en värdefull erfarenhet du kommer ha nytta av, både som boende och i ditt yrkesliv. Vill du veta mer om vad styrelsearbetet innebär? Är du själv intresserad av att arbeta i styrelsen eller vet någon som skulle passa? Har du tankar om vad som behövs för att styrelsen ska fungera så bra som möjligt? Kom då till föreningslokalen den 24/1, kl 18-20, och prata med oss i valberedningen.

Har du inte möjlighet att engagera dig i styrelsen just nu? Kom och prata med oss i alla fall – om vi får veta vad du är bra på, kan styrelsen ta hjälp av dig i enskilda frågor. Om du inte kan träffa oss den 24/1 går det självklart bra att kontakta valberedningen vid annat tillfälle.

Love Strandberg, Pargasgatan 1 (073-6430059, strandbergaren@gmail.com)
Lars Asplund, Pargasgatan 30
Yngve Segerström, Torneågatan 47

 

Container 22-23 januari

Container ställs ut på Torneågatans och Pargasgatans vändplaner den 22-23 januari. Öppet 10-18 (alternativt tills containrarna är fulla). I containrarna kan du kasta din uttjänta julgran och grovsopor men INTE miljöfarligt avfall eller förpackningar. Om det hamnar miljöfarligt avfall i containrarna får vi en straffavgift. Om containern är låst får du INTE ställa något utanför den.

Förpackningar, elskrot, lampor, batterier kan du slänga på rätt ställe i återvinningsrummet.

Miljöfarligt avfall som t ex färg, kemikalier,  kylskåp, tvättmaskiner, får du köra till en återvinningscentral med alternativt be vitvaruleverantörerna ta hand om. Har du mindre, bärbart miljöfarligt avfall kan du slänga dem när den mobila miljöstationen kommer till Akalla och stannar bakom ICA. Nästa gång är torsdag en 27 januari kl 20.05-20.35.

 

Föreningslokalen och restriktioner

Coronaläget visar nu skyhöga smittotal. Folkhälsomyndigheten råder att vuxna ska begränsa antalet kontakter. För sammankomster i uthyrda lokaler sänks antalet till max 20 personer. Vår lokal på Pargasgatan 27 är dock ganska liten och vi ber er som hyr lokalen att minimera antalet deltagare och endast ha tillställningar med dem som ni annars umgås med. För allas bästa: Ta ditt ansvar och se till att du inte bidrar till smittspridning. Håll avstånd. Tänk på att desinficera ytor, handtag etc.