Träffa valberedningen 24 januari kl 18-20

Valberedningen söker medlemmar som kan vara med i styrelsen för brf Akallahöjden. Vi vill att styrelsen ska bestå av människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och kunskaper. Att sitta i en föreningsstyrelse är i sig en värdefull erfarenhet du kommer ha nytta av, både som boende och i ditt yrkesliv. Vill du veta mer om vad styrelsearbetet innebär? Är du själv intresserad av att arbeta i styrelsen eller vet någon som skulle passa? Har du tankar om vad som behövs för att styrelsen ska fungera så bra som möjligt? Kom då till föreningslokalen den 24/1, kl 18-20, och prata med oss i valberedningen.

Har du inte möjlighet att engagera dig i styrelsen just nu? Kom och prata med oss i alla fall – om vi får veta vad du är bra på, kan styrelsen ta hjälp av dig i enskilda frågor. Om du inte kan träffa oss den 24/1 går det självklart bra att kontakta valberedningen vid annat tillfälle.

Love Strandberg, Pargasgatan 1 (073-6430059, strandbergaren@gmail.com)
Lars Asplund, Pargasgatan 30
Yngve Segerström, Torneågatan 47