Andrahandsupplåtelse

Om du under en längre tid inte vistas i din bostadsrätt regelbundet finns det möjlighet att låta någon annan bo i lägenheten under tiden. Detta kallas att upplåta bostadsrätten i andra hand och kräver styrelsens godkännande – oavsett om du hyr ut lägenheten eller inte tar betalt och oavsett om det är en främmande person som nyttjar lägenheten eller en familjemedlem. Om du upplåter din lägenhet utan godkännande riskerar du att förlora din lägenhet.

Vill du upplåta din lägenhet i andra hand kontaktar du styrelsen och får då en ansökan att fylla i. Beslut tas på styrelsemöte som hålls en gång i månaden och i princip alla ansökningar godkänns om ett godtagbart skäl uppges, till exempel.

  • Arbete på annan ort
  • Provboende
  • Boende på vårdhem
  • Uthyrning till närstående
  • I väntan på pension
  • Tid att sälja bostadsrätten

I vissa fall kan styrelsen neka upplåtelsen, t.ex. vid misstanke om  att lägenheten hyrs ut i förvärvssyfte eller att medlemmen inte har för avsikt att själv bosätta sig i lägenheten. Styrelsen godkänner inte heller uthyrning till eller via företag eller organisationer, exempelvis Airbnb, och inte heller till minderåriga.

Föreningen tar ut en administrativ avgift för andrahandsupplåtelser i enlighet med stadgarna (§12). För ett helår är denna 10 % av prisbasbeloppet, för en månad en tolftedel av detta. Aktuellt prisbasbelopp hittar du på SCB.

« - Tillbaka till ABC - »