Avgifter

Månadsavgiften ska täcka föreningens kostnader och möjliggöra avsättning till framtida underhåll. Avgiftens storlek fastställs av styrelsen i samband med budgetarbetet på hösten och meddelas medlemmarna i december.

Avgiften för andrahandsupplåtelse är enligt lag maximalt 10 % av prisbasbeloppet för aktuellt år. Denna avgift tas ut med stöd i stadgarna (§12)

De som vill använda bastu och/eller motionsrum betalar en avgift till föreningen för detta. Avgiften fastställs av styrelsen i november och meddelas medlemmarna senast den 25/11.

Garaget ska bära sina egna kostnader. Hyran fastställs av styrelsen, men ändring av hyran kan ske vid annan tidpunkt än vid årsskiftet. Hyresgästerna ska meddelas minst en månad i förväg vid ändring. Vid uthyrning till andra än medlemmar i brf Akallahöjden betalar föreningen moms och externa hyresgäster betalar därför en högre hyra.

Hyran för festlokalen och övernattningsrummet bestäms i samband med budgetarbetet enligt ovan och ses över en gång per år.

« - Tillbaka till ABC - »