Bostadsrättstillägg

Det är viktigt att du, förutom din hemförsäkring, skaffar ett bostadsrättstillägg, eftersom föreningen inte har tecknat ett  gemensamt för det boende. Bostadsrättstillägget är det enda  som täcker vattenskador.

« - Tillbaka till ABC - »