Cyklar

Cyklar ska framföras varsamt inom området med tanke på fotgängare och lekande barn.

Cykelrum finns inom området på:
– Torneågatan 25, 27 och 35,
– Pargasgatan 26, 28 och 36,
– Pargasgatan 1 och 11.

Cyklar får inte ställas i trapphusen, men kan för kortare tid placeras i entréförråden om det är ok för övriga i trapphuset.

« - Tillbaka till ABC - »