Driftskostnader

Vatten-, el- och värmekostnader liksom kostnader för teknisk och ekonomisk förvaltning samt fastighetskötsel och sophantering ingår i dessa kostnader.

I driftskostnaderna ingår även kostnader som föreningen inte kan påverka; t.ex. fastighetsskatt, räntekostnader, tomträttsavgälder och kostnader som har med politiska beslut att göra.

« - Tillbaka till ABC - »