Informationsbladet

”Vi på Akallahöjden” heter föreningens informationsblad som kommer ut fyra gånger per år. Inlägg och artiklar från medlemmar kan lämnas på styrelsejouren på måndagar, i brevinkastet på Pargasgatan 27 (märk med ”Vi på Akallahöjden”) eller mailas till styrelsen.

Du kan läsa de senaste numren här.

« - Tillbaka till ABC - »