Inre underhåll

Med inre underhåll menas löpande och planerade reparationer av det som tillhör lägenheten. I princip svarar den enskilde medlemmen för allt som ryms inom lägenhetens väggar. Några undantag finns och ansvarsfördelningen framgår av stadgarna, särskilt §31-32.

« - Tillbaka till ABC - »