Mark och växter

Vårt gemensamma grönområde, som tillhör föreningen, sköts på entreprenad av Tingvalla Mark AB. I avtalet ingår gräsklippning, ogräsrensning, beskärning av häckar och mycket mer. Dessutom ingår även snöröjning och sandning. Har du synpunkter på hur de utför sitt arbete, kontakta den eller de i styrelsen som är ansvariga för markfrågor.

Du får i begränsad omfattning plantera egna växter i direkt anslutning till din uteplats. Flyttbara krukor är alltid ok, men inte fasta installationer som planteringslådor eller liknande. Växter får inte heller riskera att påverka fasad eller grund eller försämra framkomligheten.

De bär och frukter som finns inom området, förutom de på daghemstomterna, får plockas av alla boende. Tänk dock på att dina grannar kanske också vill smaka…

 

« - Tillbaka till ABC - »