Motorfordon

Trafik med motordrivna fordon (bil, motorcykel, moped) inom området bör undvikas så långt det är möjligt. Akallahöjden är byggt som ett bilfritt område och det finns gott om lekande barn. Undantagsvis kan du köra in för att lasta av och på tunga saker.

Det är förbjudet att parkera på området och styrelsen har rätt att bötfälla den som bryter mot detta. Du får stanna för att lasta av och på och ska köra ut från området så fort det är klart. Om du står mer än 5 minuter och det inte är uppenbart att avlastning pågår riskerar du böter.

Vid bokning av taxi, beställ bilen till Pargasgatan 27 eller Torneågatan 110 (de båda vändplanerna).

Hantverkare med parkeringstillstånd får parkera på körbanorna. Parkeringstillstånd kan hämtas på måndagsjouren.

« - Tillbaka till ABC - »