Ordningsföreskrifter

Tänk på att:

Alltid oavsett tid visa hänsyn till andra boende och efter kl 22:00 hålla ner ljudnivån

Informera grannar och försök anpassa tider när du utför arbeten som kan vara störande för de kringboende

För den allmänna trevnaden är det inte tillåtet att:

 • utan tillstånd sätta upp skyltar eller anslag på husets ytterväggar, trappuppgångar eller anslagstavlor
 • lämna dörr till källare, cykelrum, återvinningsrum, garage e.d. olåst
 • cykelrum, portar, trappor, källare, garage eller återvinningsrum får ej användas för lek eller störande verksamhet
 • lämna vattenkran öppen även om vattnet är avstängt
 • göra ingrepp eller förändringar i trädgårdsanläggningar, uppsätta spaljéer, stängsel e.d.
 • grilla utan de närmaste grannarnas tillåtelse eller använda tändvätska för att tända grillen!
 • rasta hundar eller katter i planteringar inom området
 • täppa till frisklufts- och evakueringskanaler
 • skaka mattor e.d. på balkonger eller genom fönstren
 • ställa barnvagn, rollator cyklar, mopeder, leksaker, skrymmande eller brännbara föremål e.d. i portar och trapphus. (Barnvagn och rullator skall förvaras i entréförrådet  utanför porten)
 • belamra källargångar eller andra allmänna utrymmen med möbler, lådor, cyklar, barnvagnar e.d.
 • ansluta annat än godkänd kabel till centralantenn- och dataanläggning eller göra ingrepp i dem.
 • lägga ut torkmattor i trapphuset
 • parkera motorfordon inom området
 • hänga blomlådor på utsida av balkong
 • montera paraboler eller annat på fastigheten eller fasaden

« - Tillbaka till ABC - »