Parkering

Akallahöjden är ett bilfritt område och parkering inom området är inte tillåten. Undantagsvis kan du köra in för att lasta av och på tunga saker i max 6 minuter. De boende ska informera hantverkare..

I första hand hänvisas till föreningens garage på Torneågatan 1. För att hyra en plats under längre tid kontaktar du Primär på telefon 08 – 120 027 08 eller besöker deras jour på Pargasgatan 27. Plats med bur kostar 400 :-/månad och plats på taket, utan bur, kostar 200:-/månad. För personer som inte bor i brf Akallahöjden gäller annan taxa.

Observera att garaget av brandsäkerhetsskäl inte får användas som förråd! Endast en uppsättning däck, cyklar och takboxar får förvaras i burarna. Öppningarna på ytterväggarna får inte täckas för och brandfarliga ämnen får inte förvaras i garaget.

I garaget finns även gästplatser som kan hyras för 7-30 dygn. Du bokar dessa på styrelsejouren eller på webben. Det finns två platser i bur att hyra för 400:- per påbörjad vecka samt tre platser på taket, vilka kostar 200:- per påbörjad vecka.

Parkeringsplatser för korttidsparkering finns utanför garaget. Dessa betalas i automat per timme (5:-/tim, max 50:-/dygn). OBS!, endast betalning med kort är möjlig.

På Pargasgatan och Torneågatan gäller parkering enligt skyltning. Föreningens område inklusive garaget bevakas av Parking Partner och även styrelsens ledamöter har rätt av utfärda parkeringsböter.

« - Tillbaka till ABC - »