Renovering

I en bostadsrättsförening är ansvaret för underhåll och renovering delat mellan den boende och föreningen. Detta regleras i föreningens stadgar (paragraf 32 och 33). Vissa arbeten får du utföra själv, men om du ska renovera badrum eller kök måste du meddela styrelsen i förväg. Detta gäller även om du planerar att flytta väggar eller sätta upp nya.

För att styrelsen ska kunna ta ställning till din renovering behöver vi följande underlag:

  1. Intyg på att entreprenörer och underentreprenörer är behöriga, auktoriserade eller certifierade för det arbete som ska utföras.
  2. Ritning på det arbete som ska utföras.
  3. Tidplan för arbetet.

Ingen renovering får påbörjas utan klartecken från styrelsen. Styrelsen kan dock endast neka ett arbete om det kan innebära en risk för fastigheten eller en negativ påverkan för övriga boende. Flytt av golvbrunn innebär en sådan risk och kommer i normalfallet att avslås. För byte av golvbrunn kan föreningen stå för kostnaden. Läs mer här.

« - Tillbaka till ABC - »