Störningar

Att bo och trivas i ett flerfamiljshus tillsammans med andra människor bygger på ömsesidig respekt och förståelse för varandras behov. Om du tänker på dina grannar, så tänker de på dig.

Mellan klockan 22.00 och 07.00 bör det vara tyst, men även andra tider ska du visa hänsyn när du spelar musik, spikar, borrar, använder hushållsmaskiner eller gör annat som kan låta. Ibland kan det vara svårt att höra exakt varifrån störande ljud kommer och det är inte bara grannarna direkt under och över dig som kan påverkas.

Tänk på att även högljudda samtal kan vara störande och att du också har ansvar för att dina gäster inte stör. Ett bra tips om du ska ha fest är att berätta för grannarna i god tid.

Om du upplever upprepade störningar, börja med att tala med din granne, Om det inte löser situationen, kontakta styrelsejouren så får du mer information och hjälp att gå vidare.

« - Tillbaka till ABC - »