Sopning av garaget 17/4

Onsdagen den 17/4 kommer garaget att sopas med maskin. Sopa ut sand och skräp från din bur eller parkeringsplats senast dagen innan. Piassavakvastar kommer att ställas ut i trapphuset.

Garagerenoveringen: nästa etapp

Vecka 37 kommer garaget att tvättas utvändigt för att sedan börja målas vecka 38. Torsdag den 14/9 måste därför parkeringsplatserna på den nedre delen av taket (platserna 349 t.o.m. 411) utrymmas mellan kl 8 och 16. Den övre delen av taket (platserna 412 t.o.m. 463) måste utrymmas fredag den 15/9, även där mellan 8 och 16. Det är mycket viktigt att bilarna är flyttade, så att entreprenören Alviks Måleri AB kommer åt att högtryckstvätta ytorna. (Vid fönster och andra öppningar sker tvättning för hand för att minska risken att bilar blir nedstänkta.)

Själva målningen ska inte behöva medföra att några platser behöver utrymmas. Observera att första målningen kommer att göras med en ljusare färg (uppmarkerad på utsidan av garaget) och först andra strykningen har rätt nyans.

Just nu pågår även en kompletterande skadekartering för att upptäcka sprickor som behöver impregneras så inte vatten läcker igenom. Dessa kommer att åtgärdas löpande och medför endast i undantagsfall att någon enstaka bil behöver flyttas.

Bland övriga arbeten kan nämnas byte av dörrar och ventilgaller i trapphusen samt byte av ett antal burfötter – dock inte alla som börjat rosta. Dessa arbeten kommer inte att påverka hyresgäster annat än marginellt.