Polistillslag

Under de senaste dagarna har Polisen gjort ett tillslag på Akallahöjden.
Styrelsen har ingen ytterligare information än så.

Boule återupptas den12 juli

Nu blir det ett uppehåll i boulekvällarna som hållits på onsdagar kl 18.00 bakom föreningslokalen, P27. Boulevärdarna Carina och Tommy hälsar er som förgyllt boulekvällarna åter igen den 12 juli. Nytillkomna boulespelare är välkomna.

Barngruppen planterar 6 juni kl 11.00

På Akallahöjden finns en aktivitetsgrupp för barn.
Faezeh, som ansvarar för gruppen, meddelar:
Nu på måndag den 6 juni har vi ett planteringsprojekt för barnen utanför lokalen på Pargasgatan 27, kl 11.00. Barnen hjälper till och bidrar till att göra sitt område vackert. Man kan gärna ta med en tom mjölkförpackning då vi även kommer att plantera frön, som barnen tar med hem och planterar på platsen om några veckor.
Efter att vi har planterat blommorna och smultronen, så leker vi och äter glass. 
Ni kan gärna anmäla om ni kommer till faezeh.khalaji@gmail.com
Varmt välkomna!
Hälsar barngruppen på Akallahöjden

Nu fungerar online-bokningen igen

Nu ska det gå att boka tvättstuga, lokaler etc online igen.

Tillfälligt fel på onlinebokning

Onlinebokningen av tvättstugor och lokaler  ligger tillfälligt nere. Vi söker felet.  Bokning via panelerna i tvättstugorna fungerar som vanligt.

Kallelse till Brf Akallahöjdens stämma 19 maj 2022

Medlemmarna i Brf Akallahöjden kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 maj 2022, i  Akalla By. Kaffe och registrering från kl 18.30. Tag med ID-handling. Stämman börjar kl 19.00, då ska alla vara registrerade. Kom i god tid. Kallelse har även satts upp i alla portar. Här nedan finns länkar till alla dokument inför stämman. Om du inte vill ladda ned dem härifrån kan du hämta dem i pappersform under måndagsjouren den 9:e och den 16:e maj kl 19.00-19.30.

Kallelse årsstämman 2022

Inkomna motioner och styrelsens förslag 2022

Valberedningens förslag till styrelse för brf Akallahöjden 2022

Årsredovisning 2021

Bilaga Årsredovisning – Uttalandebrev 2021

Akallahöjden-Stadgar

Fullmakt årsmöte 2022

Boule 11/5 och pubquiz 12/5

Boule 11/5 och pubquiz 12/5

Härmed meddelas

– att den 11 maj börjar boule-säsongen hos oss. Plats är baksidan av lokalen Pargasgatan 27.  Nya och gamla deltagare är välkomna från klockan 18.00. Korv och dryck till självkostnadspris. Mer information på anslagstavlorna hälsar de ansvariga Carina och Tommy

– att den 12 maj klockan 18.00 blir det pubquiz i lokalen kl 18.00. Alla är välkomna till detta tillfälle men det är begränsat antal eftersom det är inomhus. Mer info på anslagstavlorna inom området!

Inbrottsförsök lyckades inte

Vi har idag noterat ett försök till inbrott på adress Pargasgatan 4.


 

Vi på Akallahöjden 3-2022

Nu ligger tidningen ”Vi på Akallahöjden” i din brevlåda. Du som prenumererar få den här även som en digital fil. Innehåll är bland annat:

Städdag 8 maj – välkommen att delta
2021 års bokslut
Ja till friköp
Skyddsrum
Sortering av matavfall
Tidningsåtervinning
Att göra felanmälningar – även med QR-kod
Säkerhetsdörr
Inre fonden – har du pengar kvar?

Vi på Akallahöjden 2022-3

 

Ja till friköp

På den extra föreningsstämman den 5 april beslöts att föreningen ska friköpa tomterna Pargas 4,5,7.
90  röstade för ja till köpet, 5 röstade nej. Protokoll bifogas.

Protokoll extra föreningsstämma 2022-04-05