Bredbandsavbrott 20/10 kl 9-13

De bredbandsavbrott som vi har råkat ut för i veckan berodde på att ”Core-switchen stannade pga minnesfel” meddelade Bahnhof.
Onsdag den 20/10 kl 9-13 kommer övriga switchar att servas och då blir det ytterligare något avbrott.

Filmning av avlopp i några portar

I föreningens underhållsplan för 2021 fastställs att vi skall filma en del av avloppen i år. Detta ska ske vecka 43-45. De lägenheter som berörs kommer att aviseras veckan innan filmning ska ske. Följande portar berörs.  V=vänster och  H= höger när man står vänd mot porten.
Vecka 43: P12H + P30H samt T27V + T19H
Vecka 44: P40H + P42V samt T35V + T9H
Vecka 45: P15V

Tvättstugetider

Det har varit lite krångel i systemet för tvättider. Nu ska detta vara rättat. Några pass som redan var inbokade efter den 14 sep har fått sina tider något justerade, se nedan.

Gällande tvättider är:

Tvättstugorna P11 och T35
3-timmarspass hela dagen
07-10, dock ej på söndagar
10-13
13-16
16-19
19-22

Tvättstugorna P36 och T27     
2-timmarspass förutom första passet som är 3 timmar
07-10, dock ej på söndagar
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22

Grovtvättstugan T27
4-timmarspass förutom första passet som är 3 timmar
07-10, dock ej på söndagar
10-14
14-18
18-22

Dessa bokningar blev berörda vid justering i systemet:
Ändrade tider för vissa lgh:

Tvättstuga T35
19/9 lgh 244, 12-14 ny tid 13-16

Tvättstuga P11
16/9 lgh 052, 20-22 ny tid 19-22
17/9 lgh 021, 20-22 ny tid 19-22
18/9 lgh 142, 20-22 ny tid 19-22
21/9 lgh 052, 18-20 ny tid 19-22

Lokalen Pargasgatan 27 öppnar igen

Föreningens lokal på Pargasgatan 27 öppnar igen för bokning från och med den 1 september. Lokalen har storstädats i början av denna vecka. Bokning och betalning enligt tidigare rutiner. Det är endast medlemmar i Brf Akallahöjden som har tillgång till lokalen. När ni använder lokalen ber vi er tänka på och följa Folkhälsomyndighetens råd angående smittspridning. Håll avstånd där det behövs,  städa mycket noggrant efter er  i lokal och angränsade utrymmen med hänsyn till kommande gäster och med hänsyn till att vi ska kunna fortsätta hålla öppet.

Boulen fortsätter (utanför Pargasgatan 27) på onsdagar klockan 18.00 intill dess att det blir för mörkt i september.

Darten beräknas komma igång i slutet av september. Meddelande kommer att anslås.

Skärpt eldningsförbud i Stockholms län

Det har varit lång torka och från och med idag, fredag 23 juli, gäller skärpt eldningsförbud i Stockholms län. Brandrisken är extremt hög. Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att grilla på vårt område över öppen låga.  Och som vanligt gäller att inte slänga fimpar på marken. Tack för visad hänsyn.

Boka tvättstuga m m online

En påminnelse om att du behöver använda din nya inloggning när du bokar tvättstuga m m på webben.

Låsknapparna fick du i en liten plastpåse.

På din påse står:

– ditt lägenhetsnummer och
– en fyrsiffrig unik kod.

Spar den informationen.

Dessa siffror behöver du använda första gången du ska boka online i det nya systemet.

Om uppgifterna kommit bort får du höra av dig till styrelsen.

Om du bara bokar från tavla i tvättstugan behöver du bara använda låsknappen – som vanligt.

 

Kompostjord

Nu är komposterna vid P27 och bakom garaget  sanerade och rensade från större grenar som hamnat där. Kvar blev en hög med prima planteringsjord. Denna hög ligger bakom P27.

Varsågod att använd!

Komposterna är redo att ta emot mindre delar av trädgårdsavfall. Släng  dock ej stora grenar kvistar etc  som inte komposteras på ett år.

Komposten på gaveln vid P24 är f n borttagen eftersom det för tillfället förekommer en reparation/rörbyte för fjärrvärmen där.

Kom också ihåg att det finns regntunnor utplacerade vid T19, P11 och P40. Där går det att hämta vatten för blommorna.

 

Enkät om trafiksituationen

Alla boende på Akallahöjden har fått en enkät om trafiksituationen på området. Läs den! Svara på den! Lämna in den i brevlådan vid styrelselokalen, Pargasgatan 27 senast 10/4!

Du har även fått ett ex av tidningen Vi på Akallahöjden nr 2021-3 i din brevlåda. Den ligger även under Dokument på hemsidan. Läs den med!

Glad Påsk!

Containrar för grovsopor

Lördag den 23/1 och söndag den 24/1 kommer containrar att finnas uppställda på vändplan Pargasgatan och Torneågatan för uppsamling av grovsopor. Här får du slänga t ex din uttjänta gran och andra grovsopor. Men du får inte slänga i batterier, elektronik, färg eller andra miljöfarliga sopor. Containrarna är öppna kl.10.00-18.00 bägge dagarna. Passa dessa tider – du får inte ställa något utanför containrarna – ingen annan ska behöva hantera det du slänger. Vänligen följ instruktionerna, tack.

 

Boendeinfo

Nyss fick du i brevlådan tidningen ”Vi på Akallahöjden” som också innehöll  nyttiga bilagor: Boendeinfo, Ordningsföreskrifter samt Stadgar. Dessa dokument finns upplagda på hemsidan under rubrik Dokument.