Träffa valberedningen 24 januari kl 18-20

Valberedningen söker medlemmar som kan vara med i styrelsen för brf Akallahöjden. Vi vill att styrelsen ska bestå av människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och kunskaper. Att sitta i en föreningsstyrelse är i sig en värdefull erfarenhet du kommer ha nytta av, både som boende och i ditt yrkesliv. Vill du veta mer om vad styrelsearbetet innebär? Är du själv intresserad av att arbeta i styrelsen eller vet någon som skulle passa? Har du tankar om vad som behövs för att styrelsen ska fungera så bra som möjligt? Kom då till föreningslokalen den 24/1, kl 18-20, och prata med oss i valberedningen.

Har du inte möjlighet att engagera dig i styrelsen just nu? Kom och prata med oss i alla fall – om vi får veta vad du är bra på, kan styrelsen ta hjälp av dig i enskilda frågor. Om du inte kan träffa oss den 24/1 går det självklart bra att kontakta valberedningen vid annat tillfälle.

Love Strandberg, Pargasgatan 1 (073-6430059, strandbergaren@gmail.com)
Lars Asplund, Pargasgatan 30
Yngve Segerström, Torneågatan 47

 

Container 22-23 januari

Container ställs ut på Torneågatans och Pargasgatans vändplaner den 22-23 januari. Öppet 10-18 (alternativt tills containrarna är fulla). I containrarna kan du kasta din uttjänta julgran och grovsopor men INTE miljöfarligt avfall eller förpackningar. Om det hamnar miljöfarligt avfall i containrarna får vi en straffavgift. Om containern är låst får du INTE ställa något utanför den.

Förpackningar, elskrot, lampor, batterier kan du slänga på rätt ställe i återvinningsrummet.

Miljöfarligt avfall som t ex färg, kemikalier,  kylskåp, tvättmaskiner, får du köra till en återvinningscentral med alternativt be vitvaruleverantörerna ta hand om. Har du mindre, bärbart miljöfarligt avfall kan du slänga dem när den mobila miljöstationen kommer till Akalla och stannar bakom ICA. Nästa gång är torsdag en 27 januari kl 20.05-20.35.

 

Föreningslokalen och restriktioner

Coronaläget visar nu skyhöga smittotal. Folkhälsomyndigheten råder att vuxna ska begränsa antalet kontakter. För sammankomster i uthyrda lokaler sänks antalet till max 20 personer. Vår lokal på Pargasgatan 27 är dock ganska liten och vi ber er som hyr lokalen att minimera antalet deltagare och endast ha tillställningar med dem som ni annars umgås med. För allas bästa: Ta ditt ansvar och se till att du inte bidrar till smittspridning. Håll avstånd. Tänk på att desinficera ytor, handtag etc.

 

Påminnelse om ekonomimöte den 7 december

Vi påminner om Brf Akallahöjdens informationsmöte om föreningens ekonomiska situation och framtid. Alla medlemmar inbjuds till detta möte.

Tid: tisdag den 7 december, kl 19.00.
Plats: Föreningslokalen, Pargasgatan 27.

På mötet informerar styrelsen om föreningens ekonomiska strategi, drift och underhållsplaner. Information presenteras också om Stockholms Stads tomträttsavgälder (markhyra) idag och vad vi vet om framtiden och hur det påverkar oss.

OBS!!!   Vår lokal är liten och vi kommer att begränsa platserna i lokalen med hänsyn till ökningen av virusspridningen. Vi kommer att tillåta max 25 personer per tillfälle. I gengäld kommer vi att kunna genomföra informationsmötet två gången under kvällen.  Sittning 1: Kl 19:00. (25 platser).  Sittning 2: Kl 20:00. (25 platser) .

Välkommen!

 

Påminnelse om ekonomimöte den 7 december

Vi påminner om Brf Akallahöjdens informationsmöte om föreningens ekonomiska situation och framtid. Alla medlemmar inbjuds till detta möte.

Tid: tisdag den 7 december, kl 19.00.
Plats: Föreningslokalen, Pargasgatan 27.

På mötet informerar styrelsen om föreningens ekonomiska strategi, drift och underhållsplaner. Information presenteras också om Stockholms Stads tomträttsavgälder (markhyra) idag och vad vi vet om framtiden och hur det påverkar oss.

OBS!!!   Vår lokal är liten och vi kommer att begränsa platserna i lokalen med hänsyn till ökningen av virusspridningen. Vi kommer att tillåta max 25 personer per tillfälle. I gengäld kommer vi att kunna genomföra informationsmötet två gången under kvällen.  Sittning 1: Kl 19:00. (25 platser). Sittning 2: Kl 20:00. (25 platser) .

Välkommen!

 

Garagedörr lagad

Garagedörren/gallergrinden är nu lagad.

Tillgång till bastu/gym under 2022

Medlemmar som vill utnyttja vår bastu, vårt gym eller båda två skall anmäla detta senast den 1 november 2021 till Martin  Nylander på mnnr@akallahojden.se.
Sedan kommer en årsavgift på den första hyresavin i januari månad.
Årsavgiften är 600 kr per lokal eller 1000 kr för båda två.

Bredbandsavbrott 20/10 kl 9-13

De bredbandsavbrott som vi har råkat ut för i veckan berodde på att ”Core-switchen stannade pga minnesfel” meddelade Bahnhof.
Onsdag den 20/10 kl 9-13 kommer övriga switchar att servas och då blir det ytterligare något avbrott.

Filmning av avlopp i några portar

I föreningens underhållsplan för 2021 fastställs att vi skall filma en del av avloppen i år. Detta ska ske vecka 43-45. De lägenheter som berörs kommer att aviseras veckan innan filmning ska ske. Följande portar berörs.  V=vänster och  H= höger när man står vänd mot porten.
Vecka 43: P12H + P30H samt T27V + T19H
Vecka 44: P40H + P42V samt T35V + T9H
Vecka 45: P15V

Tvättstugetider

Det har varit lite krångel i systemet för tvättider. Nu ska detta vara rättat. Några pass som redan var inbokade efter den 14 sep har fått sina tider något justerade, se nedan.

Gällande tvättider är:

Tvättstugorna P11 och T35
3-timmarspass hela dagen
07-10, dock ej på söndagar
10-13
13-16
16-19
19-22

Tvättstugorna P36 och T27     
2-timmarspass förutom första passet som är 3 timmar
07-10, dock ej på söndagar
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22

Grovtvättstugan T27
4-timmarspass förutom första passet som är 3 timmar
07-10, dock ej på söndagar
10-14
14-18
18-22

Dessa bokningar blev berörda vid justering i systemet:
Ändrade tider för vissa lgh:

Tvättstuga T35
19/9 lgh 244, 12-14 ny tid 13-16

Tvättstuga P11
16/9 lgh 052, 20-22 ny tid 19-22
17/9 lgh 021, 20-22 ny tid 19-22
18/9 lgh 142, 20-22 ny tid 19-22
21/9 lgh 052, 18-20 ny tid 19-22