Extraförråd att hyra

Just nu finns det två förråd lediga. Det första är beläget på Torneågatan 7 och är ca 25 m2. Det andra är det stora förrådet bakom återvinningen. Det är inte utsatt för väder och vind, men är inte heller varmhållet. Exakt storlek är oklar i skrivande stund, men det är rymligt.

Är du  intresserad, kontakta Primär på telefon 08 – 120 027 08 eller kom till deras jour på måndagar 18-20.

Mobila miljöstationen

Onsdagen den 23/1 kommer den mobila miljöstationen till Akalla (bakom ICA). Där kan du kasta en del av det som inte får lämnas i de containrar vi ställer upp för grovsopor, t.ex. färg, olja (även större mängder matolja), rengöringsmedel, mindre elektronik och batterier. Du kan läsa mer på denna länk.

I senaste Vi på Akallahöjden står det felaktigt att miljöbilen kommer först den 7/4. Det är den första söndagen som den kommer; vanligen stannar den här på vardagar.

Containrar för grovsopor den 11/1

Fredagen den 11/1 kommer containrar för insamling av grovsopor, inklusive granar, att ställas ut på vändplanen på Pargasgatan. De står över helgen och du kan slänga allting UTOM följande:

  • bygg-/renoveringsavfall
  • miljöfarligt avfall
  • elektronik
  • bildäck
  • vätskor
  • matrester och annat hushållsavfall

Förpackningar slängs som vanligt nere i återvinningsrummet.

Ekonomimötet

Tack till alla som kom till ekonomimötet! Om du missade det, eller vill se presentationen igen, kan du göra det på denna länk.

Möte om föreningens ekonomi

Onsdagen den 19/12, kl 19-20, är du välkommen till föreningslokalen på Pargasgatan 27 för en genomgång av föreningens ekonomi. Kaffe dukas fram från 18.30.

Träden på gång

De nya träden på kommunalgången kommer att planteras inom kort. Planteringsställena är utmarkerade sedan en tid.

Anledningen till fördröjningen är oklarheter om exakt var föreningens fiber är dragen: de ritningar som finns är inte tillräckligt precisa.

Bastu- och motionsavtal 2019

Du som idag använder föreningens bastu eller gym och inte vill fortsätta med detta under 2019 måste säga upp ditt avtal senast den 20/11! I annat fall kommer du att debiteras för ett helår på avin för kvartal 1 som skickas ut i december.

Enklast säger du upp avtalet genom att komma till styrelsens jour (varje helgfri måndag kl. 19-19.30 på Pargasgatan 27).

Sista tiderna för knappbyte

Ni som inte har bytt era knappar ännu är välkomna att göra detta någon av följande tider:

  • Måndag den 15/10, kl 7-8 samt 18-20
  • Tisdag den 16/10, kl 7-8
  • Onsdag den 17/10, kl 7-8
  • Torsdag den 18/10, kl 7-8 samt 18-20

Tiderna är även anslagna i trapphuset.

Bokningssystemet åtgärdat

Nu är felet identifierat och avhjälpt. Alla knappsatser ska nu fungera som tidigare och det är även möjligt att boka på nätet igen. Om du upplever att en bokning har försvunnit, kom till styrelsens måndagsjour (alla helgfria måndagar, kl. 19-19.30).

Bokningssystemet ligger nere

Av okänd anledning har flera bokningstavlor och knappsatser slutat att fungera. Felsökning pågår.