Möte om föreningens ekonomi

Onsdagen den 19/12, kl 19-20, är du välkommen till föreningslokalen på Pargasgatan 27 för en genomgång av föreningens ekonomi. Kaffe dukas fram från 18.30.

Träden på gång

De nya träden på kommunalgången kommer att planteras inom kort. Planteringsställena är utmarkerade sedan en tid.

Anledningen till fördröjningen är oklarheter om exakt var föreningens fiber är dragen: de ritningar som finns är inte tillräckligt precisa.

Bastu- och motionsavtal 2019

Du som idag använder föreningens bastu eller gym och inte vill fortsätta med detta under 2019 måste säga upp ditt avtal senast den 20/11! I annat fall kommer du att debiteras för ett helår på avin för kvartal 1 som skickas ut i december.

Enklast säger du upp avtalet genom att komma till styrelsens jour (varje helgfri måndag kl. 19-19.30 på Pargasgatan 27).

Sista tiderna för knappbyte

Ni som inte har bytt era knappar ännu är välkomna att göra detta någon av följande tider:

  • Måndag den 15/10, kl 7-8 samt 18-20
  • Tisdag den 16/10, kl 7-8
  • Onsdag den 17/10, kl 7-8
  • Torsdag den 18/10, kl 7-8 samt 18-20

Tiderna är även anslagna i trapphuset.

Bokningssystemet åtgärdat

Nu är felet identifierat och avhjälpt. Alla knappsatser ska nu fungera som tidigare och det är även möjligt att boka på nätet igen. Om du upplever att en bokning har försvunnit, kom till styrelsens måndagsjour (alla helgfria måndagar, kl. 19-19.30).

Bokningssystemet ligger nere

Av okänd anledning har flera bokningstavlor och knappsatser slutat att fungera. Felsökning pågår.

Byte av knappar

Som tidigare meddelats måste våra låsknappar/-taggar av säkerhetsskäl bytas ut eller programmeras om. Detta ska vara klart senast den 15/10.

Ta med dig alla knappar du har (även till garaget) och kom till föreningslokalen på Pargasgatan 27 någon av följande tider:

  • Torsdag 4/10 – fredag 5/10, kl 18–20
  • Måndag 8/10 – onsdag 10/10, kl 07–09
  • Tisdag 9/10 – torsdag 11/10, kl 18-20

Fler tider kan tillkomma. Knappar som inte är åtgärdade kommer att sluta fungera den 15/10.

Du får maximalt ut lika många knappar som du lämnar in. Behöver du fler får du kontakta styrelsens måndagsjour efter den 15/10.

Luft i elementen

Efter översynen av radiatorerna finns det mycket luft i systemet. Vi föreslår därför att ni luftar elementen för att få värme.

Ventilen öppnas med en elementnyckel som du kan köpa på Clas Ohlson. Det kan ta någon minut att få ut all luft. Håll någonting under pipen när vattnet kommer för att skydda eventuella gardiner och vägg. Ni kommer att känna att vartefter luften försvinner så kommer det varma vattnet upp i elementen.

Höstens arbetsdag den 23/9

Nu är det dags för höstens arbetsdag! Söndagen den 23/9 är du välkommen ut för att göra området ännu litet snyggare och umgås med alla dina trevliga grannar.

Vi samlas klockan 10 vid föreningslokalen på Pargasgatan 27 och avslutar vid 12.30 för att äta litet tillsammans.

Välkomna!

Akalla Hills tak

Nu har renoveringen av taket på Akalla Hill påbörjats. Det är problem med själva konstruktionen av taket och det räcker inte längre att lappa och laga. Eftersom det är ett så stort arbete kommer det att bli en hel del trafik vid vändplanen på Torneågatan och det kan periodvis stå en del bilar parkerade längre än vanligt. Allt arbetsmaterial ska ligga på taket eller inne på dagis område, men viss avlastning kan ske., Arbetet beräknas vara avslutat i oktober.