Tidningen Vi på Akallahöjden

Vår tidning ”Vi på  Akallahöjden” fick du för några dagar sedan i din brevlåda. Läs den! I den finns den mest aktuella informationen som berör dig i vår förening. Eller läs den här online. Tidigare nummer går också att hitta på vår hemsida.

Vi på Akallahöjden 2022-4

Filmning av avlopp i några portar

I föreningens underhållsplan för 2021 fastställs att vi skall filma en del av avloppen i år. Detta ska ske vecka 43-45. De lägenheter som berörs kommer att aviseras veckan innan filmning ska ske. Följande portar berörs.  V=vänster och  H= höger när man står vänd mot porten.
Vecka 43: P12H + P30H samt T27V + T19H
Vecka 44: P40H + P42V samt T35V + T9H
Vecka 45: P15V

Boulen börjar idag!

I och med att coronarestriktioner lättar något vågar vi nu sätta igång med utomhusaktiviteten  boule. Carina och Tommy är som vanligt trogna anordnare. Boulekvällarna börjar den 9/6 och fortsätter ”fram till höstmörkret”.

(Den 23/6 är boulen inställd).

Detta gäller för kvällarna:

* Handskar för er som spelar

* Håll avstånd

* Grillen är färdig kl ca 18.00

* Spelet börjar ca 18.30

Dryck och korv säljs till självkostnadspris.

Boulegruppen välkomnar alla, speciellt er som aldrig spelat förr.

 

 

Tack för ditt deltagande på städdagen

Stort tack till alla de boende på Akallahöjden som deltog i städdagen – trots det  kalla vädret. Det blev en hel del gjort.

 

 

Justerade tider för låsknappsbyte

Låsknappsbytet pågår och har gått bra.

Vi kommer därför att korta denna veckas utlämningstider något:

·       Tisdagen den 29/4    =    14.00-15.30 och 19.00-20.00

·       Onsdagen den 21/4  =    14.00-15.30 och 19.00-20.00

·       Torsdagen den 22/4 =     14.00-15.30 och 19.00-20.00

·       Fredagen den 23/4   =    14.00-16.00

Om du ännu inte hämtat dina låsknappar och dessa tider inte passar dig så kan du kontakta styrelsen via mail knappbyte@akallahojden.se

Sopning av garaget

Sopning av garaget sker den 30/4.

Ett bättre bokningssystem

Vi har idag ett bokningssystem som inte längre hänger med i utvecklingen. De här systemen är idag så gamla att det börjar bli svårt att hitta reservdelar, och service- och reparationskostnaderna ökar. Vi kan inte uppgradera hårdvaran och mjukvaran utvecklas inte längre vilket innebär att vi är mycket begränsade i vilka tjänster vi kan ansluta för bokningar, kodlås för portar och framtida användning av t ex mobila appar. Till vårt bokningssystem är också kopplat tillträdesskydd med knappar för tillgång till våra gemensamma utrymmen som tvättstugor och garage. Våra kodlås är slitna och använder en gammal teknik med låg säkerhet, då knapparna kan kopieras utom vår kontroll. Det gör att vi nu tar ett helhetsgrepp och byter ut stora delar av vårt system. Med det draget få vi tillgång till nya bättre administrationsverktyg, bättre styrd säkerhet och ett system som är förberett för att kunna ansluta nya, moderna tjänster och utrustningar såsom mobila appar, kopieringsskyddade låsknappar samt kopplingar till andra system. Det här innebär ett större ingrepp under en mycket begränsad tid då vi kommer att behöva stänga tvättstugorna ett par dagar samt att alla kommer få nya låsknappar. Vi gör naturligtvis allt vi kan för att få det ska gå så smidigt som möjligt. Ingen tidplan är spikad i dagsläget men vi kommer att informera om vad som omfattas av förändringen, tillvägagångssätt, hur ni påverkas och tidpunkter i god tid innan arbetet påbörjas. Om du har frågor runt detta projekt, maila frågorna till adressen knappbyte@akallahojden.se.

 

Praktiskt runt julen

Lite praktiska detaljer inför helgerna:

Julpapper sorteras som förpackningar och wellpappskartonger viks ihop. Vårt återvinningsrum är öppet kl 7-21.

Var försiktig med levande ljus och kontrollera gärna att dina brandlarm fungerar.

Den 23-24 januari beräknas en container vara på plats på Pargasgatan. Där kan du slänga din uttjänta julgran. Containern ska vara öppen dagtid, kl 10-18.

Nästa jourdag för styrelsen är den 11 januari efter juluppehållet. Uppkommer särskilt ömmande frågor som måste lösas innan dess går det att ringa/lämna meddelande på något av styrelsens jourtelefonnummer som finns uppsatta i varje port.

God Jul och Gott Nytt  År

tillönskas de boende på Akallahöjden

 

Polisrapport ang sprängämne

Idag på förmiddagen hittade Akallahöjdens städpatrull sprängämne i ett buskage på Torneågatan. Ur Polisens rapport:

11 september 10:38, Farligt föremål, misstänkt, Stockholm

En förbipasserande har i ett buskage i Akalla påträffat ett föremål som han uppfattar som en dynamitgubbe.

Tekniker från Nationella bombskyddet har hanterat föremålet och konstaterat att det rör sig om dynamit och det är okänt hur det hamnat på platsen.

En patrull har kört det till en plats där det kan förvaras säkert.

Anmälan kommer att skrivas om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

https://polisen.se/aktuellt/handelser/2020/september/11/11-september-1038-farligt-foremal-misstankt-stockholm/

Styrelsens jour har öppnat

Jouren har öppet varje måndag mellan kl. 19.00 -19.30.

Vi tar emot alla med försiktighet.

Om det blir kö hänvisar vi alla att hålla avstånd, vänta där vi ber er vänta på er tur.

Mvh,

Styrelsen