Inbrott i området

Observera att det under januari har varit två inbrott på Akallahöjdens område. Även omkringliggande föreningar har haft fler inbrott än vanligt, trots att de har låsta portar dygnet runt.

Vi vill be alla boende att vara extra uppmärksamma, särskilt under dagtid.

Sista tiderna för knappbyte

Ni som inte har bytt era knappar ännu är välkomna att göra detta någon av följande tider:

  • Måndag den 15/10, kl 7-8 samt 18-20
  • Tisdag den 16/10, kl 7-8
  • Onsdag den 17/10, kl 7-8
  • Torsdag den 18/10, kl 7-8 samt 18-20

Tiderna är även anslagna i trapphuset.

Portarna låses inte

På tidigare uppsatta lappar i våra portar har det stått att alla ytterdörrar skulle hållas låsta dygnet runt från och med den 15/6 -18.

Ett av de företag som har anledning att lägga något i våra brevinkast har dessvärre nu, sent omsider, sagt nej till detta. De kommer inte att acceptera ett system med nycklar och därmed faller idén med låsta portar dygnet runt.

Detta innebär att livet går vidare som vanligt och att alla ytterdörrar, precis som tidigare, låses klockan 18:00.

Portarna låses dygnet runt

Den 15/6 påbörjas ett försök med att hålla ytterdörrarna låsta dygnet runt som planeras att pågå till den 31/8.

Om du har hemtjänst eller andra personer som behöver komma in i din lägenhet regelbundet ansvarar du själv för att ge dem nycklar. Du kan beställa extra nycklar från Primär, enklast genom att besöka Primärs måndagsjour.

Styrelsen kommer att kalla till extrastämma i september för att besluta om portarna även fortsättningsvis ska hållas låsta.