Kallelse till föreningsstämma 180524

Ordinarie föreningsstämma går i år av stapeln torsdagen den 24/5, kl. 19, i Akalla By. Kaffe serveras från 18.30.

För dagordning, se kallelse uppsatt i portarna. Handlingar delas ut till medlemmarna två veckor före stämman.

För information om deltagande i stämma, ombud, fullmakter samt röstning, vänligen se §18 i föreningens stadgar.

MEDTAG ÖVERLÅTELSEAVTAL/BOSTADSRÄTTSBEVIS.

Protokoll från extrastämma

Tack till alla er som kom till extrastämman den 12/4! Nu är protokollet justerat och du kan läsa det via denna länk samt på anslagstavlan i föreningslokalen.

Du kan även se det förslag till nya stadgar som stämman godkände här. På ordinarie föreningsstämma i maj är det detta förslag i sin helhet som kommer att behandlas.