Har du fått i uppdrag att sälja en lägenhet i Brf Akallahöjden? Här har vi sammanställt sådant du behöver veta. Om du tycker att någonting saknas eller har frågor, kontakta föreningen.

 

Allmänt om föreningen

Brf Akallahöjden ligger i en mycket attraktiv del av Akalla. Området är luftigt, grönt och välskött.

Brf Akallahöjden är medlem i HSB, men anlitar Primär Fastighetsförvaltning AB för teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning. Föreningen har god ekonomi. Årsredovisning finns upplagd på hemsidan under Dokument. Årsavgiften är relativt låg. Moderata höjningar har förkommit vissa år.

Då fastigheterna är byggda 1976-77 finns det visst behov av underhåll och föreningen följer en långsiktig underhållsplan. Under 2021 har en filmning av avloppsstammar gjorts. Resultatet tyder inte på att något stambyte är nära förestående.

Föreningens stadgar utgår från HSB:s normalstadgar, men med vissa avvikelser. Stadgar finns upplagda på hemsidan under Dokument.

 

Rutiner vid försäljning

 

  • Föreningen tillåter inte juridisk person som medlem.
  • Föreningen förutsätter att den eller de som köper en lägenhet har för avsikt att själv(a) bo permanent i lägenheten. Så kallat spekulativt köp godkänns ej.
  • Köparen behöver inte vara eller bli medlem i HSB Stockholm.
  • Alla överlåtelser ska skickas till:

Brf Akallahöjden
c/o Primär Fastighetsförvaltning AB
Gårdavägen 1
412 50  Göteborg

Förutom de sedvanliga överlåtelsehandlingarna önskar föreningen även ta del av:

– Kopia på lånelöfte
– Kopia på ID med tydlig bild på köparen/köparna

Vi tar självfallet sedvanlig kreditupplysning. Vid behov kommer vi även att begära in arbetsgivarintyg med uppgift om lön, borgensman etc.

  • När förvaltaren har mottagit överlåtelsen kommer Primär att boka in en överlåtelsetillsyn med säljaren. Denna ersätter inte till någon del köparens besiktningsplikt, utan är i första hand till för att undersöka ett antal punkter för vilka föreningen har ansvar. För att skynda på ärendet, be säljaren att boka tid för tillsyn så snart det finns en presumtiv köpare.

 

  • Mäklaren måste informera köparen om att det är obligatoriskt att efter gjord överlåtelsetillsyn boka in ett möte med styrelsen (Tel 070-8766360, 070-8766361, mejl: akallahojden@akalla.st). Vid detta möte kommer köparen att bland annat att få

– aktiverade låsknappar för tillträde till tvättstuga, återvinning m m.
(säljaren kan lämna in sina låsknappar till styrelserummet så att de kan avaktiveras för säljaren och återaktiveras för köparen)

– ta del av föreningens stadgar, ordningsregler samt annan väsentlig boendeinformation

– information om att föreningen ej godkänner att man köper lägenhet och sedan hur ut den utan styrelsens medgivande

– information om vad som är boendes respektive föreningens ansvar, vad som gäller vid renoveringar etc

 

Rutinerna gör att det kan ta några veckor innan överlåtelsen kan godkännas!