Har du fått i uppdrag att sälja en lägenhet i Akallahöjden? Här har styrelsen försökt sammanställa allt du kan behöva veta. Om du tycker att någonting saknas eller har frågor, använd det här formuläret för att kontakta föreningen.

Allmänt om föreningen

Brf Akallahöjden är medlem i HSB, men anlitar Primär Fastighetsförvaltning AB för teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning. Föreningen har god ekonomi, som framgår av årsredovisningen. Årsavgiften är relativt låg, trots att den har höjts de senaste åren med i genomsnitt 3 %. Styrelsen har för avsikt att fortsätta höja avgiften i motsvarande takt framöver.

Då fastigheterna är byggda 1975-76 finns det visst behov av underhåll. Under de närmaste åren ligger fokus på värmen, såväl byte av undercentraler som tilläggsisolering, och ventilationen. Filmning av stammarna kommer att utföras senast 2019 och först därefter kommer stambyte att planeras in.

Föreningens stadgar utgår från HSBs normalstadgar, men med vissa avvikelser – se särskilt §§32-33.

Rutiner vid försäljning

Föreningen tillåter inte juridisk person som medlem och förutsätter att den eller de som köper en lägenhet har för avsikt att själv(a) bo permanent i lägenheten. Köparen behöver inte vara eller bli medlem i HSB Stockholm.

Alla överlåtelser ska skickas till:

Brf Akallahöjden
c/o Primär Fastighetsförvaltning AB
Gårdavägen 1
412 50  Göteborg

Förutom de sedvanliga överlåtelsehandlingarna önskar föreningen även ta del av:

  • Kopia på lånelöfte
  • Kopia på ID med tydlig bild på köparen/köparna

Vi tar självfallet sedvanlig kreditupplysning. Vid behov kommer vi även att begära in arbetsgivarintyg med uppgift om lön, borgensman etc.

När förvaltaren har mottagit överlåtelsen kommer Primär att boka in en överlåtelsetillsyn med säljaren. Denna ersätter inte till någon del köparens besiktningsplikt, utan är i första hand till för att undersöka ett antal punkter för vilka föreningen har ansvar. För att skynda på ärendet, be säljaren att boka tid för tillsyn så snart det finns en presumtiv köpare.

När tillsynen är genomförd kommer styrelsen att kalla köparen till ett möte för att informera om vad det innebär att bo i bostadsrätt, vad som är boendes respektive föreningens ansvar, vad som gäller vid renoveringar etc. Innan detta möte har genomförts kommer styrelsen inte att godkänna överlåtelsen.

Detta innebär att det kan ta några veckor innan överlåtelsen kan godkännas!