Styrelsen

Reija Rissanen

Ordförande

Martin Nylander

Ekonomiansvarig

Vice ordförande

Carmen Gonzalez

Ansvarar för förskolor och lekmiljöer.

Sekreterare

Paul Gubril

Ansvarar tillsammans med Vikram Singh för frågor om IT och teknik.

Ledamot

Sofia Holander

Ansvarar tillsammans med Annette Arnkil för markfrågor

Ledamot

Annette Arnkil

Ansvarar tillsammans med Sofia Hollander markfrågor

Ledamot

Love Strandberg

Ledamot

Fredrik Persson

Ansvarar tillsammans med Alejandra Corrasco för fastighetsfrågor

Ledamot

Jan Olofsson

HSB-ledamot

Alejandra Pizarro Carrasco

Hjälper till med fastighetsfrågor och boendesociala ärenden.

Suppleant

Revisorer

Kristin Lidbäck

Föreningsvald revisor

Kerstin Harnesk

Revisorssuppleant