Styrelsen

Love Strandberg

Ordförande

Reija Rissanen

Ansvarig för fastighetsfrågor tillsammans med Sofia Holander samt boendesociala frågor tillsammans med Annette Arnkil

Vice ordförande

Martin Nylander

Utöver föreningens ekonomi även ansvarig för frågor om miljö och energi

Ekonomiansvarig

Catharina Ihrman

Sekreterare

Paul Gubril

Ansvarig för IT och tekniska frågor tillsammans med Tero Rautiainen och utvecklingen av gemensamma utrymmen med Love Strandberg

Ledamot

Sofia Holander

Arbetar med fastighetsfrågor med Reija Rissanen och markfrågor tillsammans med Annette Arnkil

Ledamot

Carmen Gonzalez

Ansvarig för frågor gällande lekmiljö, barnverksamhet och områdets förskolor

Ledamot

Annette Arnkil

Ansvarig för markfrågor tillsammans med Sofia Holander och arbetar även med boendesociala frågor tillsammans med Reija Rissanen

Ledamot

Jan Olofsson

HSB-ledamot

Tero Rautiainen

Arbetar med IT och teknikfrågor tillsammans med Paul Gubril

Suppleant

Revisorer

Kristin Lidbäck

Föreningsvald revisor

Kerstin Harnesk

Revisorssuppleant