Mobila miljöstationen

Onsdagen den 23/1 kommer den mobila miljöstationen till Akalla (bakom ICA). Där kan du kasta en del av det som inte får lämnas i de containrar vi ställer upp för grovsopor, t.ex. färg, olja (även större mängder matolja), rengöringsmedel, mindre elektronik och batterier. Du kan läsa mer på denna länk. I senaste Vi på Akallahöjden […]

Läs mer…

Containrar för grovsopor den 11/1

Fredagen den 11/1 kommer containrar för insamling av grovsopor, inklusive granar, att ställas ut på vändplanen på Pargasgatan. De står över helgen och du kan slänga allting UTOM följande: bygg-/renoveringsavfall miljöfarligt avfall elektronik bildäck vätskor matrester och annat hushållsavfall Förpackningar slängs som vanligt nere i återvinningsrummet. […]

Läs mer…

Bastu- och motionsavtal 2019

Du som idag använder föreningens bastu eller gym och inte vill fortsätta med detta under 2019 måste säga upp ditt avtal senast den 20/11! I annat fall kommer du att debiteras för ett helår på avin för kvartal 1 som skickas ut i december. Enklast säger du upp avtalet genom att komma till styrelsens jour […]

Läs mer…

Bokningssystemet åtgärdat

Nu är felet identifierat och avhjälpt. Alla knappsatser ska nu fungera som tidigare och det är även möjligt att boka på nätet igen. Om du upplever att en bokning har försvunnit, kom till styrelsens måndagsjour (alla helgfria måndagar, kl. 19-19.30). […]

Läs mer…

Byte av knappar

Som tidigare meddelats måste våra låsknappar/-taggar av säkerhetsskäl bytas ut eller programmeras om. Detta ska vara klart senast den 15/10. Ta med dig alla knappar du har (även till garaget) och kom till föreningslokalen på Pargasgatan 27 någon av följande tider: Torsdag 4/10 – fredag 5/10, kl 18–20 Måndag 8/10 – onsdag 10/10, kl 07–09 […]

Läs mer…