Boule återupptas den12 juli

Nu blir det ett uppehåll i boulekvällarna som hållits på onsdagar kl 18.00 bakom föreningslokalen, P27. Boulevärdarna Carina och Tommy hälsar er som förgyllt boulekvällarna åter igen den 12 juli. Nytillkomna boulespelare är välkomna. […]

Läs mer…

Barngruppen planterar 6 juni kl 11.00

På Akallahöjden finns en aktivitetsgrupp för barn. Faezeh, som ansvarar för gruppen, meddelar: Nu på måndag den 6 juni har vi ett planteringsprojekt för barnen utanför lokalen på Pargasgatan 27, kl 11.00. Barnen hjälper till och bidrar till att göra sitt område vackert. Man kan gärna ta med en tom mjölkförpackning då vi även kommer […]

Läs mer…

Tidningen Vi på Akallahöjden

Vår tidning ”Vi på  Akallahöjden” fick du för några dagar sedan i din brevlåda. Läs den! I den finns den mest aktuella informationen som berör dig i vår förening. Eller läs den här online. Tidigare nummer går också att hitta på vår hemsida. Vi på Akallahöjden 2022-4 […]

Läs mer…

Kallelse till Brf Akallahöjdens stämma 19 maj 2022

Medlemmarna i Brf Akallahöjden kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 maj 2022, i  Akalla By. Kaffe och registrering från kl 18.30. Tag med ID-handling. Stämman börjar kl 19.00, då ska alla vara registrerade. Kom i god tid. Kallelse har även satts upp i alla portar. Här nedan finns länkar till alla dokument inför stämman. […]

Läs mer…

Boule 11/5 och pubquiz 12/5

Boule 11/5 och pubquiz 12/5 Härmed meddelas – att den 11 maj börjar boule-säsongen hos oss. Plats är baksidan av lokalen Pargasgatan 27.  Nya och gamla deltagare är välkomna från klockan 18.00. Korv och dryck till självkostnadspris. Mer information på anslagstavlorna hälsar de ansvariga Carina och Tommy – att den 12 maj klockan 18.00 blir […]

Läs mer…

Vi på Akallahöjden 3-2022

Nu ligger tidningen ”Vi på Akallahöjden” i din brevlåda. Du som prenumererar få den här även som en digital fil. Innehåll är bland annat: Städdag 8 maj – välkommen att delta 2021 års bokslut Ja till friköp Skyddsrum Sortering av matavfall Tidningsåtervinning Att göra felanmälningar – även med QR-kod Säkerhetsdörr Inre fonden – har du […]

Läs mer…