Vattenläcka

Ett rör har sprungit loss i Torneågatan13. Till er som inte har vatten finns det att hämta på vändplanen Torneågatan.  För toalettbesök gå till P27, där vi öppnat dörren. Arbetet pågår men det tar hela dagen. Vi återkommer med information.   […]

Läs mer…

Gnagarbekymmer

På grund av vägarbetena vid fältet får vi ovanligt många möss och råttor på besök hos oss. De har gnagt av internetkablar och ställt till allmänt besvär. Tänk på att inte förvara något som kan vara lockande för gnagare – livsmedel, frön, djurmat etc – i entréförråden eller källare. […]

Läs mer…

Kallelse till föreningsstämma 180524

Ordinarie föreningsstämma går i år av stapeln torsdagen den 24/5, kl. 19, i Akalla By. Kaffe serveras från 18.30. För dagordning, se kallelse uppsatt i portarna. Handlingar delas ut till medlemmarna två veckor före stämman. För information om deltagande i stämma, ombud, fullmakter samt röstning, vänligen se §18 i föreningens stadgar. MEDTAG ÖVERLÅTELSEAVTAL/BOSTADSRÄTTSBEVIS. […]

Läs mer…

Nya stadgar på gång

De lagar som reglerar föreningens arbete har förändrats och våra stadgar måste därför anpassas till nyheterna. Du kan se styrelsens förslag på nya stadgar här – förändringarna är rödmarkerade. Eftersom stadgeändringar ska godkännas vid två föreningsstämmor kommer styrelsen därför att kalla till extrastämma i mars. Kallelse kommer inom kort. […]

Läs mer…

Skriv en motion till stämman!

Ordinarie föreningsstämma kommer som vanligt att hållas i maj. Till stämman kan alla medlemmar lämna in motioner, d.v.s. förslag som föreningsstämman röstar om. Det är ett bra tillfälle att påverka vad föreningen ska göra framöver, eftersom styrelsen måste följa stämmans beslut. Din motion kan handla om vad som helst du tycker är viktigt. Tidigare motioner […]

Läs mer…