Ja till friköp

På den extra föreningsstämman den 5 april beslöts att föreningen ska friköpa tomterna Pargas 4,5,7. 90  röstade för ja till köpet, 5 röstade nej. Protokoll bifogas. Protokoll extra föreningsstämma 2022-04-05 […]

Läs mer…

Påminnelse om extrastämma om Friköp – Kom i god tid, ta med ID

Styrelsen påminner om extrastämman beträffande Friköp av våra tomter. Kom och lägg din röst den 5 april kl 19.00. Plats: Akalla By. Vi ser gärna att du föranmäler dig på frikop@akallahojden.se, så att vi vet hur många som kommer och kan anpassa lokalen efter detta.  Vi har fortfarande inte kommit ur den pågående pandemin, därför […]

Läs mer…

Slänga tidningar och trycksaker

Nu kan du slänga tidningar och trycksaker i en binge inne i återvinningsrummet. Tidningskontainern utanför garaget har tagits bort. I återvinningsrummet slänger du förpackningar, wellpapp, elskrot, glödlampor, batterier, ljushållare i aluminium. Du får också lämna avlagda böcker i bokhyllan.  INGENTING ANNAT FÅR SLÄNGAS! Har du annat du vill slänga får du se till att det […]

Läs mer…

Påminnelse: Möjligheten till friköp av våra tomter

Du har fått nr 2022-2 av Vi på Akallahöjden i din brevlåda. Läs det numret. Där finns viktig information om möjligheten till friköp av våra tomter, en fråga som måste beslutas om på ett extra föreningsmöte dit du som lägenhetsägare kommer att kallas. Här nedan är en länk till nyhetsbladet. Alla nummer av Vi på […]

Läs mer…

Träffa valberedningen 24 januari kl 18-20

Valberedningen söker medlemmar som kan vara med i styrelsen för brf Akallahöjden. Vi vill att styrelsen ska bestå av människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och kunskaper. Att sitta i en föreningsstyrelse är i sig en värdefull erfarenhet du kommer ha nytta av, både som boende och i ditt yrkesliv. Vill du veta mer om […]

Läs mer…