Hantverkares bilar på området

Som alla säkert har konstaterat har vi många hantverkare på området pga t ex värmeproblemet, vattenskador etc. Styrelsen har tidigare meddelat att dessa hantverkare får stå på körbanorna och inte på gräsmattorna. Endast ambulanser får köra på gräsmattorna! Vi ber boende söka sig en annan utfart än den som just är blockerad. Tack för visad hänsyn! […]

Läs mer…

Läcka på värmesystemet upptäckt

Primär har hittat en läcka under huset på Torneågatan 15-17 som sannolikt förklarar en del av värmeproblemen på Torneågatan. Åtgärder kommer att vidtas runt den 20/12 och beräknas ta en hel dag. Medan arbete pågår kommer värmen att vara avstängd i T5-T17 och element kommer att delas ut i förväg. Mer information kommer i berörda […]

Läs mer…

Kontroll av brandvarnare – obehöriga kontrollanter

Personer som säger sig vilja kontrollera brandlarm och värme går på vårt område och ringer på. Se till att de inte kommer in i lägenheten då de försöker stjäla.  Be om legitimation. Ingen annan än vår fastighetsförvaltare kontrollerar sådant och aviserar alltid i förväg. Primärs hantverkare och alla övriga ska alltid legitimera sig i den […]

Läs mer…

Felanmälan gällande värme

Efter den senaste tidens värmeproblem har styrelsen och Primär vidtagit flera åtgärder och värmen i samtliga lägenheter bör nu ligga över 21 grader. Om du vid något tillfälle har kallare än så ber vi dig att göra en felanmälan via knappen på föreningens startsida eller direkt via denna länk. Vi ber dig även att lägga […]

Läs mer…

Fortsatta problem med värmen

Fortfarande har ett stort antal lägenheter alldeles för låga temperaturer och både styrelsen och Primär betraktar den uppkomna situationen som ett katastrofläge. Felsökning pågår för fullt och det är tydligt att det inte är ett specifikt problem, utan många små som förvärrar varandra. Vi vet nu att det finns minst en läcka på systemet, vilket […]

Läs mer…

Ny hemsida

Som synes har brf Akallahöjden fått en ny hemsida. Allt är inte riktigt klart ännu, men överflyttning pågår för fullt – måndag den 3/7 bör allt vara färdigt. Hittar du något som inte fungerar, faktafel eller något som saknas? Maila styrelsen, så försöker vi ordna detta så snart som möjligt. […]

Läs mer…