Kallelse till föreningsstämma 180524

Ordinarie föreningsstämma går i år av stapeln torsdagen den 24/5, kl. 19, i Akalla By. Kaffe serveras från 18.30. För dagordning, se kallelse uppsatt i portarna. Handlingar delas ut till medlemmarna två veckor före stämman. För information om deltagande i stämma, ombud, fullmakter samt röstning, vänligen se §18 i föreningens stadgar. MEDTAG ÖVERLÅTELSEAVTAL/BOSTADSRÄTTSBEVIS. […]

Läs mer…

Nya stadgar på gång

De lagar som reglerar föreningens arbete har förändrats och våra stadgar måste därför anpassas till nyheterna. Du kan se styrelsens förslag på nya stadgar här – förändringarna är rödmarkerade. Eftersom stadgeändringar ska godkännas vid två föreningsstämmor kommer styrelsen därför att kalla till extrastämma i mars. Kallelse kommer inom kort. […]

Läs mer…

Skriv en motion till stämman!

Ordinarie föreningsstämma kommer som vanligt att hållas i maj. Till stämman kan alla medlemmar lämna in motioner, d.v.s. förslag som föreningsstämman röstar om. Det är ett bra tillfälle att påverka vad föreningen ska göra framöver, eftersom styrelsen måste följa stämmans beslut. Din motion kan handla om vad som helst du tycker är viktigt. Tidigare motioner […]

Läs mer…

Hantverkares bilar på området

Som alla säkert har konstaterat har vi många hantverkare på området pga t ex värmeproblemet, vattenskador etc. Styrelsen har tidigare meddelat att dessa hantverkare får stå på körbanorna och inte på gräsmattorna. Endast ambulanser får köra på gräsmattorna! Vi ber boende söka sig en annan utfart än den som just är blockerad. Tack för visad hänsyn! […]

Läs mer…

Läcka på värmesystemet upptäckt

Primär har hittat en läcka under huset på Torneågatan 15-17 som sannolikt förklarar en del av värmeproblemen på Torneågatan. Åtgärder kommer att vidtas runt den 20/12 och beräknas ta en hel dag. Medan arbete pågår kommer värmen att vara avstängd i T5-T17 och element kommer att delas ut i förväg. Mer information kommer i berörda […]

Läs mer…

Kontroll av brandvarnare – obehöriga kontrollanter

Personer som säger sig vilja kontrollera brandlarm och värme går på vårt område och ringer på. Se till att de inte kommer in i lägenheten då de försöker stjäla.  Be om legitimation. Ingen annan än vår fastighetsförvaltare kontrollerar sådant och aviserar alltid i förväg. Primärs hantverkare och alla övriga ska alltid legitimera sig i den […]

Läs mer…