Bostadsrättsföreningen Akallahöjden

HSB:s Brf Akallahöjden bildades 1979. Fastigheterna övertogs från JM Byggnads AB, som också byggde området under 1976-1977. Föreningen hette då Brf Torneå nr 194 men bytte namn 1996.

Stadsmuséet anser området besitta ett högt kulturhistoriskt värde, vilket ställer extra höga krav på förvaltningen av föreningen.Föreningens fastigheter

Föreningen omfattar fastigheterna Pargas 3 (fristående barnstuga), Pargas 4, Pargas 5, Pargas 7 (bostadshus), Pargas 6 (föreningslokal) samt Pargas 8 (parkeringshus).

25 bostadshus med totalt 271 lägenheter, varav

  • 4 lägenheter på 1 rok
  • 83 lägenheter på 2 rok
  • 144 lägenheter på 3 rok
  • 29 lägenheter på 4 rok
  • 11 lägenheter på 5 rok

3 kommersiella lokaler, varav

  • 1 lägenhetsdaghem – hyrs av ett föräldrakooperativ.
  • 1 fristående daghem – hyrs av stadsdelsnämnden.
  • 1 aktivitetscentrum – hyrs av stadsdelsnämnden.

 


Att bo i bostadsrätt

Du är medlem i en bostadsrättsförening som äger och förvaltar flera bostadshus med tillhörande utrymmen. Föreningen äger husen och innehar tomträtten till marken. Du har köpt besittningsrätten till din lägenhet.

Som medlem får du vara med och bestämma hur föreningen ska skötas, via den styrelse som väljs på föreningsstämman.

Som medlem i bostadsrättsföreningen är du själv ansvarig för lägenhetens inre underhåll. Föreningen är ansvarig för det yttre underhållet.

Vad som räknas till yttre och inre underhåll framgår av föreningens stadgar paragraf 31 och 32.

 

 


Historik

När Akalla planerades utlystes en arkitekttävling om hur delar av Akalla skulle se ut. Efter tävlingen fick John Mattssons Byggnads AB i uppdrag att bygga 2 000 lägenheter för uthyrning. Det var FFNS arkitektbyrå som ritade John Mattssons hus. Man delade upp sitt område i två delar som kallades för Trädgårdsstaden och Akallahöjden. Uppe på själva Akallahöjden byggdes våra tvåvåningshus. Husen var likadana som hus som John Mattsson hade byggt i Saltsjöbaden några år tidigare, den största skillnaden är att våra hus har plåtpanel och inte träpanel som husen i Saltsjöbaden, beroende på ändrade brandregler.

Husen anpassades till den mjukt sluttande terrängen genom att en suterrängvåning tillfördes i vissa lägen. Akallahöjden var färdigbyggd 1978. Samma år köpte HSB Stockholm John Mattssons hus i Akalla för att bilda fyra bostadsrättsföreningar. Vår förening fick från början namnet Torneå.