Välkommen till bostadsrättsföreningen Akallahöjden!

Brf Akallahöjden består av 271 lägenheter, fördelade på 25 två- och trevåningshus på Torneågatan och Pargasgatan i Akalla, norr om Stockholms centrum.


Senaste nytt

Kallelse till extrastämma den 12/4 - Till följd av lagändringar som påverkar föreningens stadgar kallas medlemmarna i HSB:s Brf Akallahöjden till extrastämma torsdagen den 12:e april, kl 19.00, i föreningslokalen på Pargasgatan 27. Kaffe serveras från kl. 18.30. Dagordning Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte Läs mer
Nya stadgar på gång - De lagar som reglerar föreningens arbete har förändrats och våra stadgar måste därför anpassas till nyheterna. Du kan se styrelsens förslag på nya stadgar här - förändringarna är rödmarkerade. Eftersom stadgeändringar ska godkännas vid två föreningsstämmor kommer styrelsen därför att kalla till extrastämma i mars. Kallelse kommer inom kort.
Skriv en motion till stämman! - Ordinarie föreningsstämma kommer som vanligt att hållas i maj. Till stämman kan alla medlemmar lämna in motioner, d.v.s. förslag som föreningsstämman röstar om. Det är ett bra tillfälle att påverka vad föreningen ska göra framöver, eftersom styrelsen måste följa stämmans beslut. Din motion kan handla om vad som helst du tycker är viktigt. Tidigare motioner Läs mer
Störningar på området - Vi vill uppmärksamma alla boende på att en grupp pojkar befinner sig på området om kvällarna, dvs röker i trapphusen, vid P27 eller vid portarna, i garaget, sitter bakom Junibacken, någon har röjt på en uteplats. Ring gärna Securitas, 010-470 55 10,  om du märker något.

Månad: År:
« Föreg. Mars 2018 Nästa »
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
* StyrelsemöteStyrelsemöte

Klockslag: 19:00


28
29
30
31